понеделник, 7 септември 2009 г.

Старт на официалния блог на BARRAGES.org

BARRAGES.org е информационен ресурс по въпросите за язовирите, напоителните системи и екологичното усвояване на водните ресурси на земята.

BARRAGES-org.blogsport.com е официалният блог на BARRAGES.org